O projekte

 

image

V projekte sa uvoľnil 3i byt o výmere  70 m2 s teraskou !!!

AKCIA - na posledné parkovacie miesta

Obytná zóna Nové Šuty ponúka svojim budúcim obyvateľom kľudné a pokojné obytné prostredie s kvalitou vidieckeho bývania vo výbornom kontakte s mestom. Základnou požiadavkou pri plánovaní obytného súboru bolo vytvoriť komfortné súkromné bývanie prispôsobené mierke vidieka v meste. Tomuto cieľu bol podriadený urbanizmus zóny ako i architektonický koncept objektov.

Koncept vytvára niekoľko foriem vnútroblokov s množstvom zelene. Systém upokojených komunikácii zvyšuje intimitu jednotlivých blokov. Výška zástavby jednotlivých domov sú dve nadzemné podlažia, alebo dve nadzemné podlažia a podkrovie. Architektonické riešenie zóny spája prvky modernej i klasickej architektúry - ako tvaroslovnými prvkami tak i použitými materiálmi

Nové Šuty ponúkajú:

 • modernú architektúru
 • výborné dopravné napojenie
 • kvalitu bývania vidieckeho prostredia
 • bezpečnú lokalitu
 • bezproblémové parkovanie
 • detské ihrisko ako súčasť projektu
 • množstvo zelene v rámci lokality

Nové Šuty majú:

 • 70 bytových jednotiek
 • 4- izbové radové rodinné domy (objekty A,B,C,D)
 • 3- izbové byty v radových domoch (objekty E,F,G,H,I)
 • parkovacie státia na teréne ako i v suteréne

LOKALITA

Mapa

image

Vajnory

Mestská časť Bratislava - Vajnory je svojou rozlohou ako i počtom obyvateľov zaradená k menším mestským častiam hlavného mesta. Vajnory ležia na hranici Národnej prírodnej rezervácie Šúr. Severná časť územia je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

V blízkosti mestskej časti sa nachádzajú Vajnorské jazerá, rozsiahla vodná plocha s čistou vodou, ktorá sa v posledných rokoch stala obľúbeným prírodným kúpaliskom. Vajnory sú súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty a centrum Vajnor je od roku 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu.

Lokalita Nové Šuty má

 • výborné dopravné napojenie
 • centrum mesta do 15 min
 • komplexná občianska vybavenosť
 • Vajnorské jazerá, Malé Karpaty, cyklotrasy
 • športoviská ako i oddychové zóny
 • množstvo zelene